Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

--Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

--Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönetmelik

--Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

--Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleriyle ile İlgili Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı

 

--Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

--Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvurusu Formu

 

Bu konudaki şahsi başvurularınız için : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Bağbaşı Yerleşkesi-KIRŞEHİR adresine müracaat edebilirsiniz.

Başvuru formunu E-Posta yoluyla iletmek için : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresini kullanabilirsiniz.

Telefon ile iletişim kurmak için : 0386 280 4070 kullanabilirsiniz.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi