S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

Rektör

2

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

3

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Ziraat Fak. Dekan V./Müh-Mim Fak. Dekan V.

4

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

İ.İ.B.F. Dekan V.

5

Prof. Dr.

Filiz Nurhan ÖLMEZ

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekanı

6

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

7

Prof. Dr.

M. Kasım KARAHOCAGİL

Tıp Fakültesi Dekanı

8

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

9

Prof. Dr.

Levent KULA

(ÜYE)

10

 

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Genel Sekreter (Raportör)

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi