Dr. Öğr. Üyesi Davut AYDIN

1969 Ankara Doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Lisansını (1993), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Yüksek Lisansını (1997), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktorasını (2002) tamamladı.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. (1994-2004) Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Yrd.Doç. Dr. Olarak görev yaptı.(2004-2006) Halen Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. Olarak çalışmaktadır.(2006-…)  

Uzmanlık alanları; Kişilerarası iletişim ve Kariyer (Meslek)  Danışmanlığıdır. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi