Rektör Karakaya İlim Yayma Vakfının Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansına Katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İlim Yayma Vakfının düzenlediği İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri Ortak Akıl Konferansına katıldı. 9-10 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen konferansta; İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri için misyon ve vizyon oluşturabilmek, ödül sürecini detaylarıyla belirlemek ve gerçekleşecek törenin sürdürülebilirliğini sağlamak gibi konular tartışıldı. Ortak Akıl Konferansına Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar, alanında seçkin akademisyenler, ilgili paydaşlar, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer bir araya geldi. Programın açılış konuşmalarını İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Mütevelli Heyeti Üyesi Adnan Çelik yaptı.

Programa katılan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, akademik çalışmalarda bulunan akademisyenlerin bu tür etkinliklerle ödüllendirilmesinin bilim dünyası için önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek ödüllendirmenin akademisyenlerin bilim dünyasına katkı sağlamasını teşvik etme açısından da güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. Ülkenin gelişmişlik seviyesini yükseltmenin yolunun bilim, sanat, kültür ve teknolojinin birlikteliği ile gerçekleşeceğini anlatan Rektör Karakaya, “Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının akademik çalışmalara verdiği destek ülkemizin gelişmişliğine katkı sağlayacaktır.” dedi.

Çeşitli fikirleri ortaya atıldığı ve iki gün süren konferansın sonunda Ödül Kategorilerinin Belirlenmesi ve Akademi Ödülleri Değerlendirme Sürecinin Belirlenmesi hakkında değerlendirmeler yapıldı. 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi