Rektör Karakaya Düzce Üniversitesinde İhtisas Üniversitelerinin Tecrübe Paylaşım Toplantısına Katıldı

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarını ziyaret ve faaliyet performanslarını izleme toplantısının ilki, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 8 Şubat 2019 tarihinde Rektörlük Çalıştay Salonunda düzenlenen programa; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarından yetkililer, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve ihtisas üniversitesi rektörleri ile rektör yardımcıları, koordinatörler ve akademisyenler katıldı.

İhtisas üniversiteleri için Performans İzleme Komisyonunun kurulduğu ve belirlenecek kriterler doğrultusunda yıllık performans değerlendirmelerinin yapılacağı toplantıda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında ülke olarak sevindirici bir noktaya gelindiğini anlatarak Türkiye Yükseköğretiminin artık değiştiğini ve üniversitelerin bölgelerine ekonomik katkı da sağladığını söyledi. Pilot seçilen üniversitelerin zaman içerisinde çoğalarak ülkemizdeki tüm bölgeleri kapsayacağını belirten Rektör Karakaya, bölgelerin değerlerini üniversitelerin üreteceğini ve bu değerlerden maddi ve manevi fayda sağlanacağını belirtti. Belirli aralıklarla gerçekleştirilen toplantıların ihtisas üniversitelerine de yol gösterici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin birbirleri ile paylaşım içinde olmasının ülkenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarını ziyaret ve faaliyet performanslarını izleme toplantısı üniversitelerin ihtisaslaşma çalışmalarındaki performans göstergelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi