ÖSYM Kırşehir İl Sınav Koordinatörlüğü

İletişim ve Adres Bilgisi:
Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin katı
Tel: 0386 2804081 – 2804070
Faks: 0386 2804073

Sınav Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDURAN

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi