Başkan Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL Fen Edebiyat Fakültesi
Üye Prof. Dr. Levent KULA Fen Edebiyat Fakültesi
Üye Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK Eğitim Fakültesi
Üye Doç. Dr. Ayla ÜNSAL Sağlık Yüksekokulu
Üye Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞCI Eğitim Fakültesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Murat TUĞLUCA Fen Edebiyat Fakültesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Erman AKILLI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Recep KAHVECİOĞLU Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Üye Yrd. Doç. Dr. Atilla TAŞKIN Ziraat Fakültesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Mahmut ERBEY Fen Edebiyat Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Lütfü KARAKOYUNLU Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Raportör Öğr. Gör. Lütfü KARAKOYUNLU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi