AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ


“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Dili Bölümü Tanıtımı
Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı üniversitemiz bünyesindeki bütün fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Türk Dili I-II derslerini yürütmek üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5/i maddesi uyarınca kurulmuştur.
Üniversitemizde Türk Dili dersleri, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından çerçevesi oluşturulan Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri programına göre verilmektedir. Yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin almakla yükümlü oldukları Türk Dili dersinin çerçeve programında Türkçenin kültürel boyutlar içinde değerlendirilmesi, dil bilgisi ve kompozisyon bilgileri temel konular olarak belirlenmiştir.
Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin ilk yıldan itibaren Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gerektiği gibi kavramalarını sağlamak, öğrencilere dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi özümsetmek, Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme yeteneklerini geliştirmek, eğitim ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil kullanımını hâkim kılmak ve bu özellikler yanında çağdaş bir dil bilincine sahip aydın genç bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacındadır.
Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili Bölümü, üniversitemizin birimlerindeki Türk Dili I-II derslerini yürütecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. Ayrıca bölüm başkanlığımız bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleme gibi görevleri de üstlenmiştir.

Türk Dili Bölümünün Tarihçesi
Üniversitemizin kuruluşundan kısa bir süre sonra oluşturulan “Ortak Dersler Koordinatörlüğü” bünyesi altında yürütülen Türk Dili dersleri, 2011 yılında Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Türk Dili Bölümü çatısı altında toplanmıştır. Türk Dili Bölümü kadrosunda şu an 10 okutman görev yapmaktadır.
Türk Dili Bölümünde sırasıyla;
2011-2015 Doç. Dr. Nadir İLHAN
2015-2015 Yard. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA
2015-2018 Yard. Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ
2018-...     Prof. Dr. Seyfullah KORKMAZ

Bölüm Başkanı olarak görev yapmışlardır.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi