Dersin Adı

TÜRK DİLİ I

Dersin Okutulduğu Akademik Birimler

Fen Edebiyat Fakültesi (Arkeoloji, Antropoloji, Tarih,  Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya Bölümleri)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler)
Ziraat Fakültesi (Tüm Bölümler)
Sağlık Yüksekokulu (Tüm Bölümler)
Fizik Tedavi ve Rehyabilitasyon Yüksekokulu (Tüm Bölümler)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Antrenörlük ve Spor Yöneticiği Bölümleri)
Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Kaman Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Mucur Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  (Tüm Programlar)

Dersin Kodu

 750011301

Dersin Kredisi

Teorik  :  2           Uygulama :  0           Toplam  :  2

AKTS

2

Dersin Amacı

Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılışı.

Ders Notları

-  İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.
-  Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009.
-  Korkmaz, Zeynep; Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza; Parlatır, İsmail; Akalın, Mehmet; Gülensoy, Tuncer; Birinci, Necat, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003.
-Gökdağ, Bilgehan A.,vd. Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Vizyon Yay., Ankara, 2011.
-  Aktaş ,Şerif; Gündüz, Osman, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ,Ankara,2002

- Nihat Sami Banarlı, Türkçenin Sırları

TÜRK DİLİ- I   DERS AKIŞI


HAFTA

1

Dilin tanımı, özellikleri.  Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi

 

2

Dilin doğuşu.  Kültür;  Dil ve kültür ilişkisi .

 

3

Yapı ve Menşe bakımından dünya dilleri ve  Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve önemi;

 

4

Türk Dilinin tarihi gelişimi ve bugünkü durumu; lehçe, şive ve ağızları

 

5

Noktalama işaretleri ve uygulamaları

 

6

İmla kuralları ve uygulamaları

 

7

ARA SINAV

 

8

Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar.

 

9

Türkçenin yapım ve çekim ekleri ve uygulaması

 

10

Türkçede kelime çeşitleri 

 

11

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. (şekil, dış yapı - iç yapı)

 

12

Kompozisyonda  plan,  kompozisyon konuları, ana ve yardımcı fikirler 

 

13

Bilimsel yazılar; not alma, özet çıkarma, alıntı yapma, dipnot ve kaynakça gösterme,

 

14

Kompozisyon yazma ve düzeltme çalışmaları

 

15

YARIYIL SONU SINAVI

 

 

 

 

 

Dersin Adı

TÜRK DİLİ II

Dersin Okutulduğu Akademik Birimler

Fen Edebiyat Fakültesi (Arkeoloji, Antropoloji, Tarih,  Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya Bölümleri)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler)
Ziraat Fakültesi (Tüm Bölümler)
Sağlık Yüksekokulu (Tüm Bölümler)
Fizik Tedavi ve Rehyabilitasyon Yüksekokulu (Tüm Bölümler)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Antrenörlük ve Spor Yöneticiği Bölümleri)
Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Kaman Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Mucur Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu (Tüm Programlar)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  (Tüm Programlar)

Dersin Kodu

750012301

Dersin Kredisi

Teorik  :  2           Uygulama :  0           Toplam  :  2

AKTS

2

Dersin Amacı

Günlük yaşamda yazılı anlatım türlerini ve sözlü anlatım türlerini belirleyebilme.
Yazılı anlatımda yazım ve noktalamanın önemini belirleyebilme, açıklayabilme.
İstediği her şeyi doğru olarak yazabilme ve söyleyebilme

Dersin İçeriği

Cümle ve cümle çeşitleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri ve bunun Türk edebiyatındaki örnekleri, beden dili ve kullanımı ile ilgili örnekler.

Ders Notları

-  İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.
-  Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009.
-  Korkmaz, Zeynep; Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza; Parlatır, İsmail; Akalın, Mehmet; Gülensoy, Tuncer; Birinci, Necat, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003.
-Gökdağ, Bilgehan A.,vd. Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Vizyon Yay., Ankara, 2011.
-  Aktaş ,Şerif; Gündüz, Osman, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ,Ankara,2002

TÜRK DİLİ -II  DERS AKIŞI


HAFTA

1

Cümle bilgisi

2

Cümle türleri ve cümle türleri ile ilgili örnekler

3

Paragraf ve paragraf çeşitleri

4

Anlatım teknikleri ve örnekler.

5

Metin ve metin türleri: Kurmaca metinler

6

Metin ve metin türleri: Düşünsel metinler

7

ARA SINAV

8

Metin ve metin türleri: Formel yazılar

9

İletişim ve beden dili

10

Konuşma: Diksiyon, konuşmayı etkileyen unsurlar,  konuşma kusurları,

11

Sözlü anlatım ve etkili sunum teknikleri

12

Sözlü anlatım türleri  (sempozyum, panel, konferans, açık oturum, seminer, vb.)

13

Sözlü anlatım ve sunum uygulamaları

14

Sözlü anlatım ve sunum uygulamaları

15

YARIYIL SONU SINAVI

 

Dersin Adı

TÜRKÇE  I : YAZILI ANLATIM

Dersin Okutulduğu Akademik Birimler

Eğitim Fakültesi (İlköğretim, Eğitim, BÖTE Bölümleri; BESYO (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü)

Dersin Kodu

 

Dersin Kredisi

Teorik  :  2           Uygulama :  0           Toplam  :  2

AKTS

2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci istediği türde bir metni yazıp incelemesini sağlamak.

Dersin İçeriği

Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

Ders Notları

-   İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.
-  Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009.
-   Korkmaz, Zeynep; Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza; Parlatır, İsmail; Akalın, Mehmet; Gülensoy, Tuncer; Birinci, Necat, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003.
-Gökdağ, Bilgehan A.,vd. Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Vizyon Yay., Ankara, 2011.
-    Yakıcı, Ali; Yücel, Mustafa; Doğan, Mehmet; Yelok, V. Savaş, Üniversiteler İçin Türkçe - 1 Yazılı Anlatım, Bilge Yayınları, Ankara, 2004.
-   Ağca, Hüseyin, Yazılı Anlatım, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 1999.
-   Aktaş ,Şerif; Gündüz, Osman, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ,Ankara,2002

TÜRKÇE  I : YAZILI ANLATIM DERS AKIŞI


HAFTA

1

Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi

2

Yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar

3

İmlâ kuralları

4

Noktalama işaretleri

5

Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı

6

Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları

7

ARA SINAV

8

Seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları

9

Genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme

10

Genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.)

11

Formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ vb.)

12

Formal yazılar (resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.)

13

Makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması

14

Not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

15

YARIYIL SONU SINAVI

 

Dersin Adı

TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Dersin Okutulduğu Akademik Birimler

Eğitim Fakültesi (İlköğretim, Eğitim Bilimleri ve BÖTE Bölümleri)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  (Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü)

Dersin Kodu

 

Dersin Kredisi

Teorik  :  2           Uygulama :  0           Toplam  :  2

AKTS

2

Dersin Amacı

Duygu, düşünce ve hayalleri belli bir plân dâhilinde sözlü olarak ifade edebilmek.

Dersin İçeriği

Metin okuma teknikleri (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd); okunan metinleri, izlenen olay, film, tiyatro vb.yi sözlü olarak anlatma çalışmaları (özetleme, değerlendirme ve yorumlama); konuşma türleri II: (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk, vb.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay (kongre), seminer, çalıştay vb.); konuşmada kullanılabilecek anlatım biçimleri (tartışmacı, açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım); konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, değişik konularda hazırlıklı konuşma yapma; konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Notları

Aktaş, Şerif, Gündüz, Osman, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008; Yakıcı, A. , Türkçe 2 Sözlü Anlatım, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
-Gökdağ, Bilgehan A.,vd. Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Vizyon Yay., Ankara, 2011.

TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM DERS AKIŞI


HAFTA

1

Konuşma ve dinleme becerilerinin önemi. konuşma becerisiyle ilgili sorunlar ve çözüm yolları

2

Farklı dinleme tekniklerinin örneklerle anlatılması (dikkatli dinleme,doğru dinleme,eleştirel dinleme); dinleme becerisinde not almanın önemi

3

Etkili dinlemeyi engelleyen fiziki ve psikolojik etkenler;dinleme becerisinin verimliliğini artırmak için yapılması gerekenler

4

Konuşme becerisinin önemi;konuşma becerisinin geliştirilmesi için kullanılan yöntem ve teknikler

5

diksiyonun önemi; Türkçe sözcüklerin söylenişinde önemli bazı hususların örneklerle gösterilmesi

6

konuşma yanlışlarının örneklerle gösterilmesi ve bunları düzeltme yolları

7

ARA SINAV

8

Sözlü anlatımda beden dili kullanımı

9

Konuşma becerisinin öğretim programlarındaki yeri,metin okuma çalışmaları,şiir okuma teknikleri

10

Önemli günler için konuşma hazırlama aşamalarının öğretilmesi (hazırlık,heyecanın kontrolü, konuşmanın planlanması, konuşmayı etkili kılan unsurlar)

11

karşılıklı konuşma çeşitlerinin örneklerle tanıtılması (diyalog,mülakat), sınıf içi örneklerin yapılması.

12

Tartışmalı konuşma türlerinin örneklerle tanıtılması(tartışma,münazara,açıkoturum,panel,forum,sempozyum)

13

Tartışmalı konuşma türlerinin örneklerle tanıtılmas, sınıf içi örenklerin yapılması

14

Görsel ve işitsel medyadaki dil yanlışlarının örneklerle değerlendirilmesi,bu yanlışların düzeltilmesi için çözüm yollarının bulunması

15

YARIYIL SONU SINAVI

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi