Ahi Evran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı üniversitemiz bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini yürütmek üzere Yüksek Öğretim Kurumunun ilgili kanuna uygun olarak kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, üniversitemize bağlı fakülte yüksek okul ve meslek yüksek okullarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi dersini yönetecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amaçlarına ulaşılabilecek doğrultuda gerçekleştirilmesini sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında akademik çalışmalar gerçekleştirmek bölümün amaçları içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda bölüm başkanlığımız, kendi alanı dâhilindeki konularda seminer, panel, konferans vs. etkinliklerde bulunma ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek gibi bilimsel, kültürel ve sosyal görevleri de üstlenmiştir.
MİSYONUMUZ
Öğrencilerimize yakın geçmişimizde yaşananları öğreterek, onların sosyal ve iş yaşamlarında etkili, üretken, katılımcı ve başarılı bireyler olmalarına yardım etmektir. Bunu gerçekleştirmek için; Öğrencilerimizin tarih bilincine ulaşabilmeleri için okumayı tiryakilik haline getirerek analitik düşünebilen başarılı bireyler olmalarını sağlayan, Kazandıkları bilgi ve özgüvenle karşılaştıkları sorunlara Atatürkçü yaklaşımla pragmatik çözümler üretebilecek konuma yükselten, Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, duygularını yönetebilen ve bilimsel yaklaşımlar sergileyen gençler olmalarını gerçekleştiren, Dışa dönük, sosyal; kendisi ve toplum ile barışık, kendini gerçekleştirebilecek çağdaş insan olmaya çabalayan, Araştırma tekniklerini öğrenen, topluma hizmet etmekten zevk alan, Ahi Evran Üniversitesinin misyonuna katkıda bulunacak öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
VİZYONUMUZ
Üniversitemizin vizyonuna uygun olarak öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi ve becerilerini hayata uyarlanabilecek, yenilikçi, değişimi hedefleyen etkinliklerde aktif rol almalarını sağlayarak mükemmeli gerçekleştirmek.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi
 
1. Uluslararası Tıp Kaongresi